Fyns Politi efterforsker en sag, der involverer dette domænenavn. I forbindelse med efterforskningen har politiet anmodet en dansk domstol om at få overført rettigheden til domænenavnet til politiet. Domstolen har imødekommet Politiets anmodning.

Du kan læse rettens kendelse her


Fyns Police is presently conducting a criminal investigation that involves this domain name. As part of the investigation the police has requested a Danish District Court to transfer the rights of the domain name to the Police. The District Court has complied with the request.

You can read the court decision here
    
FYNS POLITI  -  Økonomisk Kriminalitet og IT  -  HANS MULES GADE 1 -  5000 ODENSE C
TELEFON + 45 66 14 14 48    E-mail: fyn@politi.dk   web: www.anklagemyndigheden.dk   web:www.politi.dk/Fyn/


    

FYNS POLITI  -  Economic crimt and IT   -  HANS MULES GADE 1 -  5000 ODENSE C
TELEPHONE + 45 66 14 14 48     E-mail: fyn@politi.dk   Web: www.anklagemyndigheden.dk   Web:www.politi.dk/Fyn/


    

FYNS POLITI  -  HANS MULLES GADE 1 -  5000 ODENSE C
TELEPHONE + 45 66 14 14 48     E-mail: fyn@politi.dk   Web: www.anklagemyndigheden.dk   Web:www.politi.dk/fyn/